Kompetencje miękkie, które pomogą Ci odnieść sukces w biznesie

We współczesnym świecie przetrwanie i osiągnięcie sukcesu w biznesie zależy głównie od tego czy firma potrafi nawiązać dobre relacje z klientami, partnerami biznesowymi oraz pracownikami. W związku z tym kompetencje miękkie odgrywają tutaj bardzo ważną rolę. Ich nauka wymaga dużej determinacji, motywacji i pracy nad samym sobą. Szeroko rozwinięte kompetencje miękkie z pewnością pomogą rozwinąć biznes i odnieść w nim sukces.

Kompetencje miękkie

kontra kompetencje twarde – poznaj różnice

Najprościej rzecz ujmując kompetencje twarde to zestaw wiedzy i pewnych mierzalnych umiejętności, które są poświadczone dokumentami. Należą do nich na przykład znajomość języków obcych, umiejętność obsługi różnych programów, prawo jazdy czy różnego rodzaju wiedzę specjalistyczną. Natomiast kompetencje miękkie są niemierzalne. Zaliczamy do nich umiejętności osobiste i interpersonalne takie jak przykładowo: umiejętność radzenia sobie ze stresem, kreatywność, samodyscyplinę, komunikatywność czy umiejętność pracy w zespole.

Kompetencje miękkie, a sukces w biznesie

Biznes rządzi się swoimi prawami. Aby osiągnąć w nim sukces nie wystarczy tylko wiedza i specjalistyczne umiejętności, ale również konieczne jest nawiązywanie i utrzymywanie dobrych kontaktów i relacji biznesowych. Poniżej przedstawiamy kilka kompetencji miękkich niezbędnych do osiągnięcia powodzenia w biznesie.

  1. Komunikatywność – jest to cecha niezwykle ważna, gdyż pozwala na precyzyjne wyrażanie swoich oczekiwań. Bardzo istotne jest, aby nie skupiać się tylko na sobie, ale również potrafić wysłuchać swojego rozmówcy. W rozmowach biznesowych często pomaga znajomość pojęć branżowych oraz umiejętna gestykulacja.
  2. Zarządzanie ludźmi – praca z ludźmi jest bardzo ciężka, umiejętne kierowanie ich pracą wymaga dużo cierpliwości i wrażliwości. Osoba kierująca pracownikami w odpowiednich sytuacjach powinna być stanowcza, ale powinna też umieć rozmawiać z podwładnymi w przyjacielskich relacjach.
  3. Praca w zespole – umiejętność w pracy w zespole odgrywa kluczową rolę w rozwoju każdego biznesu, w pojedynkę jest znacznie trudnej osiągnąć sukces, nieraz staje się to wręcz niemożliwe. W pracy w zespole liczy się przede wszystkim umiejętność słuchania, przedstawiania swojego zdania, ale również akceptowania zdania innych i dochodzenie do wspólnego konsensusu.
  4. Zarządzanie czasem – jak mówi znane przysłowie: „czas to pieniądz”. Dlatego, aby efektywnie wykorzystać czas warto wcześniej sporządzać plany na dzień, tydzień czy miesiąc oraz uporządkować kolejność wykonywania zadań. Ważne, aby nie odkładać żadnych czynności na później i być konsekwentnym w realizacji planów.
  5. Zorientowanie na klienta – jak mówią „klient nasz pan” – nie ma klienta nie ma biznesu. Większość biznesów uzależniona jest od klientów i ich preferencji, jednak praca z nimi nie raz bywa trudna. Dlatego cały czas warto rozwijać umiejętność panowania nad emocjami, empatię, szacunek do innych i wysoką kulturę osobistą.
  6. Kreatywność – świat się cały czas rozwija, należy na bieżąco podążać za zmianami, aby nie zostać w tyle za konkurencją. Warto co jakiś czas modyfikować swoją ofertę, wprowadzać nowe produkty czy usługi, a także wdrażać nowe projekty. Dobry pomysł i innowacyjność z pewnością zaowocują w przyszłości.
  7. Wytrwałość i samodyscyplina – są to istotnie ważne umiejętności. W każdym biznesie będą lepsze i gorsze dni, ważne aby nie zniechęcać się przy napotkaniu problemów. Warto być wytrwałym i cały czas wykonywać swoją pracę. Należy również pracować nad samodyscypliną, aby potrafić siebie zmotywować do wykonania zamierzonych zadań i czynności.
  8. Odporność na stres – prowadzenie biznesu z pewnością przysparza wiele stresogennych sytuacji. Warto kształtować w sobie umiejętność „zachowania zimnej krwi” i podejmowania przemyślanych decyzji pod presją.

Kompetencje miękkie – jak je rozwijać?

Rozwijanie kompetencji miękkich jest pracochłonne, wymaga zaangażowania i wytrwałości. Do ich doskonalenia nie wystarczy wiedza teoretyczna, ale potrzebne jest doświadczenie, samodyscyplina oraz dobry przykład do naśladowania.